Chào mừng bạn đến với chuyên trang đánh giá sản phẩm/dịch vụ Xếp Hạng .Net. Trước khi bạn sử dụng dịch vụ của chuyên trang, bạn vui lòng đọc kỹ những điều khoản dịch vụ dưới đây để có thể hiểu rõ được quyền lợi và nghĩa vụ của mình với Xếp Hạng .Net (website xephang.net).


A. Quy định chung

Điều 1: Nguyên tắc đăng ký tài khoản Xephang.net

1. Bạn sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước thông tin đăng ký tài khoản trên trang Xephang.net.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh những thỏa thuận, quy trình, quy định được Xephang.net đăng tải trên web.
3. Không được đặt trái ngược với thuần phong mỹ tục, không lành mạnh.


Điều 2: Đăng ký và ngừng dùng dịch vụ

1. Cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác, trung thực khi đăng ký tạo tài khoản trên Xephang.net và khi có thay đổi, bạn cần cập nhật thông tin thay đổi đó.
2. Bạn có trách nhiệm bảo vệ tài khoản đăng nhập vào trang Xephang.net, nếu phát hiện có người khác sử dụng trái phép tài khoản của bạn, bạn cần báo ngay để có thể xử lý kịp thời.
3. Nếu bạn không muốn dùng dịch vụ của Xephang.net nữa, bạn có thể chấm dứt việc đăng ký.


Điều 3: Nội dung cấm trao đổi và chia sẻ

1. Cấm mọi hành vi như chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc chính quyền, kích động bạo lực, gây hận thù giữa các dân tộc, tiết lộ bí mật kinh tế, quân sự ...
2. Không có thái độ, hành vi làm tổn hại tới uy tín của người khác, sản phẩm/dịch vụ.
3. Nghiêm cấm tổ chức cá cược, đánh cờ bạc dưới mọi hình thức.
4. Không nhạo báng, xúc phạm người khác.
5. Không kêu gọi tổ chức bạo loạn, chia sẻ và đăng tải thông tin bạo loạn, biểu tình.
6. Cấm viết bài tuyên truyền mê tín dị đoan.
7. Cấm đăng tải bài viết từ các trang blog cá nhân, thành viên khác ...
8. Cấm đăng tải bài viết từ trang VOA tiếng Việt, BBC tiếng Việt ...
9. Cấm đăng nội dung trái ngược với thuần mong mĩ tục, vi phạm quy định của nhà nước.
10. Không được truyền bá các tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật, văn học ... xuất bản phẩm vi phạm quy định.


Điều 4: Cơ chế xử lý những thành viên vi phạm những điều khoản trên

Tùy vào mức độ vi phạm mà chúng tôi sẽ xử phạt theo các hình thức:
- Hình thức 1: Khóa tài khoản 10 ngày
- Hình thức 2: Khóa tài khoản 30 ngày
- Hình thức 3: Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Tất cả những bài viết vi phạm quy định sẽ bị xóa bỏ, lọc bỏ trên trang Xephang.net.


B. Quyền và trách nhiệm của người dùng


Điều 5: Quyền của người dùng

1. Bạn được thay đổi tài khoản đăng nhập.
2. Bạn được đăng bài viết xếp hạng, sửa bài viết.
3. Bạn được bảo vệ bí mật thông tin.
Điều 6: Trách nhiệm của người dùng
1. Bạn cần phải đăng ký tài khoản với thông tin chính xác, đầy đủ.
2. Bảo mật tài khoản của mình. Nếu bạn tiết lộ, bạn phải chấp nhận các rủi ro phát sinh, hoặc phát hiện tài khoản bị đánh cắp, bạn có thể báo ngay với Xephang.net để xử lý kịp thời.
3. Tuân thủ các quy chế quản lý, dùng mạng.
4. Chịu trách nhiệm trước thông tin mà bạn cung cấp, đưa lên mạng.